Projekty finansowane ze środków UE Spółki Better Software Group S.A.

Projekt „Internacjonalizacja produktu PlayBetter” – rynek docelowy Norwegia.

BETTER SOFTWARE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA jest w trakcie realizacji projektu pt.:
„Internacjonalizacja produktu PlayBetter” – rynek docelowy – Norwegia. Okres realizacji projektu jest od 29 maja 2019 roku do 9 sierpnia 2021 roku.

Całkowita wartość grantu: 171 100 zł
Kwota dofinansowania: maksymalnie 171 100 zł – faktyczna wysokość grantu może ulec zmianie na podstawi wniosku rozliczającego.

Głównym celem projektu jest internacjonalizacja produktu PlayBetter na rynku Norweskim.

Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020”, osi priorytetowej 3 „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałania 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.